Spływ kajakowy Wełną

  • Opublikowano: 24 April 2023
  • By: SITP

Termin: 1 lipca 2023 rok (sobota)
Trasa: Rzeka Wełna, etap: Rogoźno - Jaracz (ok. 15 km) przewidywany czas spływu 4 - 5 godz.

Program spływu

9.30 - 10.00 zbiórka na Przystani kajakowej w Rogoźnie przy ul. Łąkowej 1, województwo wielkopolskie
10.00 - 11.00 śniadanie na terenie przystani
11.00 rozpoczęcie spływu Wełną
15.30 przypłynięcie do Jaracza
16.00 – 16.30 po transporcie powrotnym obiad na terenie Przystani kajakowej w Rogoźnie przy ul. Łąkowej 1 i zakończenie spływu

Informacje dodatkowe

Koszt udziału dla członka Stowarzyszenia (który ma opłacone składki za poprzedni rok) oraz najbliższych członków jego rodziny (małżonka, partnera we wspólnym gospodarstwie domowym, dzieci uczących się - do 26 r. życia) wynosi 110 zł/za osobę i obejmuje wynajem kajaków, transport powrotny oraz śniadanie, pozostałą kwotę w wysokości 50 zł (obiad) pokrywa Stowarzyszenie. Dla osób, które nie są członkami Stowarzyszenia, a chciałyby wziąć udział w spływie przewidziano taką możliwość, pod warunkiem pokrycia całkowitego kosztu spływu (wg programu), który wynosi 160 zł /za osobę.

Liczba miejsc jest ograniczona, w związku z tym o wpisaniu na listę uczestników spływu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Istnieje możliwość zamówienia kajaków jedno, dwu i trzyosobowych. Zgłoszenia będą przyjmowane na adres biuro@sitp.com.pl do 10 maja br., po tym terminie należy dokonać wpłaty na konto SITP do 20 maja 2023 roku. W informacji należy podać imiona i nazwiska osób zgłaszanych na spływ, w przypadku dzieci proszę o podanie ich wieku, abyśmy mogli przygotować odpowiednie kapoki.

Nr rachunku:
30 1240 1196 1111 0010 5129 6170 w Banku Pekao S.A.

z dopiskiem „Spływ Wełną”.

Każda ze zgłaszających się osób otrzyma zwrotnie potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, co będzie jednoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spływu.